KVKK Danışmanlık Hizmeti | İstanbul & Ankara
 • KVKK Danışmanlık Hizmeti | İstanbul & Ankara

KVKK Danışmanlık Hizmeti (İstanbul & Ankara)

KVKK Danışmanlık Hizmeti (Hukuki, Uyum Danışmanlığı), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hayatımıza giren ve belli prosedürleri olan bir hizmettir. Kamu kurumları ve özel kuruluşlar tarafından her gün neredeyse yüzlerce kişinin çeşitli bilgilerine erişilmekte, erişilen bu bilgiler gelişen teknolojinin de etkisiyle kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenen ve aktarılan bilgiler arasında kişisel verilerin de yer alması kaçınılmaz olup, bahse konu kişisel verilerin korunması ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır.  Bu ihtiyaç doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen tüzel veya gerçek kişilerin yükümlülükleriyle uyacakları esas ve usulleri düzenlemektedir.

Tüm tüzel ve gerçek kişiler, işlenen ve aktarılan verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına yükümlü oldukları, “Kişisel Verileri Koruma Kanununa” uyma zorunlulukları bulunmaktadır. İşletmelerin veri güvenliği standartlarını yükseltecekleri KVKK standartlarına uygunluk süreci; ayrı bir uzmanlık konusu olup, objektif uzman gözüyle bakılması gereken bir süreçtir. Bu maksatla TERA Bilişim olarak, KVKK Uyum Danışmanlığı kapsamında kişisel veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak kanun kapsamında yayınlanmış olan KVKK rehber ve yönetmelikleri dâhilinde hukuki/idari ve teknik alanlarda uzman personeliyle işletmelerin ihtiyacına yönelik aşamalı olarak KVKK Danışmanlık Hizmeti (İstanbul, Ankara) vermektedir.


KVKK Uyum Danışmanlığı kapsamında;
 • (Verbis) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kaydı ve Yönetimi,
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması,
 • Kişisel Veri İşleme, İmha ve Yok etme Politikasının Hazırlanması,
 • İş Sözleşmelerin ve Disiplin Yönetmeliğinin Yasaya Uyumluluğu (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi),
 • Açık Rıza Alınması İşlemleri ve Yöntemleri (Kişisel Verisi İşlenen Kişiden),
 • Aydınlatma Metinleri,
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, şikâyet, başvuruları alma ve cevaplama sistemi oluşturulması),
 • KVKK Eğitimi ve Farkındalık Faaliyetleri hizmetlerini verilmektedir.
 

6698 Sayılı KVKK Kanunu kapsamında sorumluluğu olanlar;

 • Kamu kurumlarının ve kuruluşlarının veri sorumlusu,
 • Yurt dışında yerleşik tüzel ve gerçek kişi veri sorumluları,
 • Yıllık çalışanlarının sayısı 50'den az ve senelik mali bilançosu toplamı 25 milyon TL'den az olan, asıl faaliyet konusu özel nitelikli kişisel verileri işleme olan tüzel ve gerçek kişi veri sorumlusu,
 • Yıllık çalışanlarının sayısı 50'den fazla ya da senelik mali bilançosu toplamı 25 milyon TL'den fazla olan tüzel ve gerçek veri sorumlularıdır.

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri;
 • Kişisel verinin hukuka aykırı erişimi engellemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verinin muhafazasını sağlamak amacıyla her çeşit idari ve teknik önlemleri almak zorundadır.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası ve hapis cezası gibi yaptırımları bulunmaktadır.

TERA Bilişim, KVKK Danışmanlık Hizmeti (İstanbul & Ankara) kapsamında teknik, idari ve hukuki konularda danışmanlık, eğitimler ve çözümler sunmaktadır.

Yorum Yap


Lütfen değerli yorumunuzu bizimle paylaşın.