6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle beraber, kanun kapsamında kişisel veri işleyen kurumların alması gereken birtakım idari ve teknik önlemler bulunmaktadır. KVKK Eğitimi kapsamında; GDPR ve KVKK Kanunu hakkında bilgilendirme ve farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca kişisel verileri koruma kanununun kimleri kapsadığı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. (GDPR: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü)

KVKK Farkındalık Eğitimi İçeriği

 • 6698 Sayılı, KVKK Kanunu Genel Bilgilendirme
 • Kişisel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri Tanımı
 • KVKK İdari ve Teknik Tedbirler
 • Veri Sorumlusu Yükümlülükleri
 • Veri Envanterinin Hazırlanması
 • Verileri Yok Etme, Silme ve Anonimleştirme
 • Çalışanların Sorumlulukları ve Yasal Yaptırımlar
 • GDPR Eğitimi Genel Bilgilendirme
 • KVKK Kanunu ve GDPR Karşılaştırması
 • KVKK Kanunu Kapsamında Veri Güvenliği Sağlanma
 • Veri Sızması Hakkında Bilgilendirme
 • Güvenli Veri Paylaşım Yöntemleri
 • KVKK Farkındalık Testi

TERA Bilişim, kişisel veri işleme, paylaşma, verileri koruma ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirler hakkında sizleri bilinçlendirme maksadıyla KVKK Farkındalık Eğitimi düzenlemektedir.

WhatsApp'dan yazın